Кой участва?

В дейностите на EuroCC участват 33 страни-членки и асоциирани държави, които се координират от високопроизводителния изчислителен център в Щутгарт (HLRS). Проектът ще издигне участващите страни до общо високо ниво във високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI). За тази цел националните центрове за компетентност (НЦК) в участващите държави ще извършат проучване и документиране на основните дейности и компетенции в съответните страни. Крайната цел е да се създадат достъпни високопроизводителни изчисления за различни потребители от науката, индустрията, публичната администрация и обществото

Университет в Щутгарт – Високопроизводителният изчислителен център (USTUTT) ГЕРМАНИЯ, Гаус център за суперкомпютри (GCS) ГЕРМАНИЯ, Институт за информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките (IICT-BAS) БЪЛГАРИЯ, Университет Виена (UNIVIE) АВСТРИЯ, Университетски изчислителен център в Загреб (SRCE) ХЪРВАТИЯ, Научно-технологичен изследователски център, базиран на изчисления, Кипърският институт (CaSToRC-CyI) КИПЪР, IT4Innovations Национален суперкомпютърен център, VSB – Технически университет в Острава (IT4I) ЧЕХИЯ, Технически университет в Дания ( DTU) ДАНИЯ, Университет на Тарту HPC Center (UTHPC) ESTONIA, CSC – IT Center for Science Ltd (CSC) ФИНЛАНДИЯ, Национални инфраструктури за изследвания и технологии SA (GRNET SA) ГЪРЦИЯ, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) УНГАРИЯ, Национален университет на Ирландия, Голуей – Ирландски център за изчислителни машини от висок клас (ICHEC), CINECA – Consorzio Interuniversitario (CINECA) ИТАЛИЯ, Университет Вилнюс (LitGrid-H PC) ЛИТВА, Рижски технически университет (RTU) ЛАТВИЯ, UNINETT Sigma2 AS (Sigma2) НОРВЕГИЯ, Норвежки изследователски център AS (NORCE) НОРВЕГИЯ, SINTEF AS (SINTEF) НОРВЕГИЯ, Академичен компютърен център Cyfronet AGH (CYFRONET) ПОЛША, Fundação para a Ciên ea Tecnologia (FCT) ПОРТУГАЛИЯ, Национален институт за научноизследователска и развойна дейност по информатика – ICI Букурещ (ICIB) РУМЪНИЯ, Академична и изследователска мрежа на Словения (ARNES) СЛОВЕНИЯ, Център за суперкомпютри в Барселона – Centro Nacional de Supercomputación (BSC) ИСПАНИЯ, Университет Упсала ( UU) ШВЕЦИЯ, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zurich) ШВЕЙЦАРИЯ, Съветът за научни и технологични изследвания на Турция (TUBITAK) ТУРЦИЯ, Университетът в Единбург (EPCC) , Center de recherche en aéronautique asbl (Cenaero) БЕЛГИЯ, Luxinnovation GIE (LXI) ЛЮКСЕМБУРГ, Център за операции на Словашката академия на науките (CC SAS) СЛОВАКСКА РЕСПУБЛИКА, Университет на Св. Кирил и Методий, Факултет по компютърни науки и инженеринг (UKIM) РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, Хасколи Айлъндс – Университет на Исландия (UICE) ИСЛАНДИЯ, Университет на Доня Горица (UDG) ЧЕРНА ГОРА