Картографиране на компетентностите в областта на HPC/HPDA/AI

Информация и оценка на съществуващите компетенции в България в областта на HPC, Big Data, AI.

• Набор от дейности: проучвания, лични срещи, интервюта и дискусии на кръгла маса.

• SWOT анализ, идентифициране на нуждите, пропуските и полезни взаимодействия.