Пускане на видеото

Име на проекта: National Competence Centres in the framework of EuroHPC. Акроним: EuroCC

Целта на проектите EuroCC е да създадат мрежа от европейски Национални центрове за компетентност (НЦК) в областта на високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроиводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI) във всички страни, които са част от инициативата. Те ще координират дейностите в изброените области на национално ниво и ще служат като точка за контакт за клиенти от индустрията, науката и широката общественост. Проект EuroCC се финансира 50% от ЕС чрез Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии – EuroHPC и 50% от национални програми за финансиране в страните партньори.