Разработване на уеб портал, http://eurocc-bulgaria.bg , който да осигурява постоянен, висококачествен информационен поток към всички участници и заинтересовани страни.

• Организиране на информационни събития за студенти, изследователи,
представители на индустрията и публичната администрация, с ясни послания към
всяка група, насочени към нови потребители и разпространяване на HPC знания
• Организиране на 2 големи информационни събития за представяне на резултати от
проекта
• Организиране на целеви семинари за повишаване на осведомеността
• Сътрудничество с другите центрове за компетентност.