Сътрудничество с индустрията:

• Осигуряване на откритост на услугите на центъра, чрез разработване на процедури и шаблони за насърчаване на партньорства с частния сектор и публични организации

• Разработване и тестване на процедура за достъп до НРС ресурси на индустриални потребители

• Подкрепа на МСП за изготвяне на предложения за участие в конкурси