Сесия на NCC на тема „Взаимодействие“ 23 февруари 2021 г.

Сесия на NCC на тема „Взаимодействие“ 23 февруари 2021 г.

Заседанието на NCC на тема „Взаимодействие“ ще се проведе на 23 февруари 2021 г. Регистрацията вече е отворена до 19 февруари 2021 г. 18:00 ч.

Експертът този път е Гай Лонсдейл. Ще разгледаме разбира се всичко, свързано с основната тема, но особено с подтемите:

  • други проекти на EuroHPC
  • Най-добри практики
  • NCC сътрудничество

Тъй като искаме участниците да обменят мнения и идеи, ние се опитваме да поддържаме групите малки (т.е. максимум 10 души). В зависимост от интереса, създаден от тази тема, ще трябва или да ограничим броя на участниците (принцип първи дойде, първи сервира) или да обсъдим в няколко по-малки групи. Организаторите ще решат кой маршрут да се следва според броя на регистрираните участници.
Можете да намерите проучването за регистрация на BSCW: тук.