Проучване за необходимостта от обучение и използването на високопроизводителни пресмятания от българските изследователи

Проучване за необходимостта от обучение и използването на високопроизводителни пресмятания от българските изследователи

Националният център за компетентност EuroCC България кани българските изследователи, използващи високопроизводителни изчисления/ високопроизводителни изчисления за анализ на големи данни/ високопроизводителни изчисления в областта на изкуствен интелект (HPC/HPDA/AI), да участват в анкетно проучване като попълнят следния въпросник .

Основната цел на проучването е категоризиране на конкретни теми за обучение, необходими на българските изследователи. Към анкетата са добавени въпроси за определяне на опита в използването на HPC / AI / HPDA на респондентите.

Отговорите ще помогнат за установяване на текущото състояние в страната. Получената информация ще се използва само за целите на проекта и ще се разпространява само в обобщен вид. Получените препоръки и мнения ще допринесат за разработване на адекватни програми за обучение в областта.
Проучването е за целите на европейски проект EuroCC за изграждане на национални центрове за компетентност в рамките на EuroHPC с координатор за България – ИИКТ-БАН и членове СУ и УНСС. Проектът е финансиран от програмата на ЕК Хоризонт 2020 и съфинансиран от МОН. Проучването е отворено до 30 април 2021 г.

Линк към проучването:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gzt7eYO2PU1TG7AM4rcceBIstaAprsuCElj0kf5BHqmtxw/viewform?usp=sf_link

Екип на EuroCC-България
www.eurocc-bulgaria.bg