Възможности за подкрепа на ИКТ клъстерите от Националния център за компетентност EuroCC- България

Възможности за подкрепа на ИКТ клъстерите от Националния център за компетентност EuroCC- България

Екип на Центъра за компетентност по високопроизводителни пресмятания  ще представи резултатите на проекта EuroCC-България и възможностите за съдействие на МСП в областта на високопроизводителните пресмятания, големите данни и изкуствения интелект на работна среща с МСП от Бургас и региона. Срещата се организира от университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и ще се проведе на 16 юни 2021 от 9 до 17 ч. в културия център „Морско казино“ зала „Георги Баев“, Бургас.