Дискусии, организирани от EuroCC-България

Дискусии, организирани от EuroCC-България

EuroCC Национален център за компетентност България

EuroCC Национален център за компетентност България организира поредица от кръгли маси, на които да се обсъдят възможностите, които HPC ще предостави на бизнеса. Първата дискусия ще се състои на 17 юни от 15 часа.

Дневен ред:
  1. Презентация от УНСС за резултатите от  проведена анкета
  2. Кратка презентация за 3-те технологии – HPC, HPDA и AI
  3. Дискусия във връзка с опита на БАН с HPC, HPDA и AI
  4. Какво според вас ще бъде разумно и подходящо за повишаване на информираността и привличане на още потребители, които да ползват тези технологии.
  5. Разни