Кръгла маса, организирана от проект EuroCC, 17 юни 2021

Кръгла маса, организирана от проект EuroCC, 17 юни 2021

На 17 юни 2021 г. се проведе кръгла маса по проекта EuroCC. Поради действащите мерки, свързани с COVID 19, срещата се проведе онлайн. В дискусията участваха експерти, изследователи и преподаватели от Българската академия на науките и Университета за национално и световно стопанство. Основната задача на срещата беше да се информират участниците за резултатите от проведеното проучване-анкета и да се обсъдят проблемите относно начините и подходите за въвеждане и използване на HPC/HPDA и AI сред българските организации и предприятия.

Д-р Любен Боянов откри срещата и заедно с д-р Дорина Кабакчиева представи резултатите от проучването, проведено по част 3.3 на проекта – Трансфер на технологии и развитие на бизнеса. Целите на проучването бяха да се идентифицират и анализират иновативните технологии, създадени от научни организации и фирми по отношение на ноу-хау за HPC в България, като се разгледат подходите за улесняване на трансферът на знания към фирми, които ще използват HPC/HPDA и AI. След представянето на резултатите и техния анализ, думата бе дадена на проф. д-р Владя Борисова, която обясни казуса с трансфера на знания и технологии в областта на HPC/HPDA/AI по отношение на правата на интелектуална собственост. Последва доклад на проф. д-р Анета Караиванова за успехите в на ИИКТ-БАН в използването и прилагането на HPC в съвместни изследователски проекти на индустриални и академични партньори.

Презентациите бяха последвани от оживена дискусия, в която активно участие взеха проф. Емануил Атанасов (също с обстойно изложение за опита със съвместни проекти в тези области), проф. Тодор Гюров, проф. Анета Караиванова, проф. Камелия Стефанова и др. Дискусията беше посветена на успешните практики и на това какво може да се подобри в бъдещите дейности и сътрудничество между академичните среди и индустрията.