EuroCC: Минали събития(м.юни и м.юли)

EuroCC: Минали събития(м.юни и м.юли)

Минали събития:

–       29 юни 2021, 14:00-15:30 Централноевропейско време
За всички заинтересовани „индустриални шампиони“ (Industry Champions): Уебинар за информиране и обмен “EDIH Heatmap”, Събитие

–       06 Юли 2021, 13:00 Централноевропейско време
За ръководители на Работни пакети (РРП) или заместниците им: EuroCC НКК Speeddating Част 2, организирана от PMT, Събитие

–       07/08/09 Юли 2021
Онлайн семинар „Справяне с глобалните предизвикателства, свързани с HPC, HPDA и симулации“, организиран от HiDALGO, Събитие