Кръгла маса с представители от индустрията, 13 юли 2021

Кръгла маса с представители от индустрията, 13 юли 2021

Екипът на EURO CC към УНСС-София организира кръгла маса на 13 юли 2021 за да представи постигнатите резултати по проекта пред бизнес организации и да дискутира възможности за имплементиране на HPC, HPDA и AI технологии в практиката.

По време на кръглата маса се дискутираха следните теми:

  1. Проекта и постигнатите резултати.
  2. Способностите за HPC, HPDA и AI в България и как те могат да бъдат използвани от бизнеса и по-специално от МСП.
  3. Най-новите проекти на участниците и как екипът от центъра за компетентност при УНСС може да ги подпомогне.