8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS)  Осло, Норвегия, 5-9 юни 2022 г.

8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS) Осло, Норвегия, 5-9 юни 2022 г.

Осмият Европейски конгрес по изчислителни методи в приложните науки и инженерството (ECCOMAS) ще се проведе на 5-9 юни 2022 г. в Осло, Норвегия. Организаторите се стремят да организират конгреса, така че да има физическо присъствие и се надяват да допринесете за превръщането на ECCOMAS 2022 в успешен научен конгрес, като  организирате мини-симпозиум по тема от областта Ви на експертиза.

Д-р Бастиан Колер и д-р Андреас Вирсе канят НЦК, които се интересуват от участие в мини-симпозиума “Enabling industrial applications towards exascale computing”, да изпратят своите абстракти за 20-минутни презентации. Симпозиумът е добра възможност за обсъждане на дейностите и успешните примери от работата на НЦК в индустриалните приложения на високопроизводителни пресмятания, прилагането им в специфични сценарии на използване и предизвикателствата, пред които се изправяте по пътя към осигуряване на висока мащабируемост на системите от следващо поколение. Крайният срок за представяне на резюме от една страница е 10 декември 2021 г.

Повече за научната организация ECCOMAS и 8-ия Европейски конгрес тук.

Допълнителна информация за конгреса ECCOMAS 2022 можете да намерите на уебсайта на конференцията: http://www.eccomas2022.org/