EuroCC беше представен на Пролетната конференция на Съюза на българските математици

EuroCC беше представен на Пролетната конференция на Съюза на българските математици

По време на 51-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, проведен между 5 и 9 април 2022 година в град Трявна, Проф. Е. Атанасов изнесе доклад,  представящ проектът от европейско и национално значение EuroCC. Акцентира се върху:
  • Целите и мисията на проектита
  • Партньорите
  • Постигнати резултати
  • Бъдещи цели и задачи