МЕЖДУНАРОДЕН УЪРКШОП, NUMERICAL SOLUTION OF FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 5 – 10 ЮНИ 2022 Г., СОЗОПОЛ, БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДЕН УЪРКШОП, NUMERICAL SOLUTION OF FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 5 – 10 ЮНИ 2022 Г., СОЗОПОЛ, БЪЛГАРИЯ

От 5 до 10 юни в Созопол се проведе Втората международна конференция „Numerical Solution of Fractional Differential Equations and Applications“ NSFDE&A’22 (https://parallel.bas.bg/Conferences/NSFDE&A2022/), организирана от Институтът по информационни и комуникационни технологи“ – Българска академия на науките в сътрудничество с Българската секция на SIAM (BG SIAM) и Център за върхови постижения по информатика и ИКТ (http://ict.acad.bg/). Бяха изнесени 30 доклада от учени от следните държави: Австрия , България, Индия, Италия, Ирландия, Литва, Норвегия, Русия, САЩ, Саудитска Арабия. Голяма част от докладите бяха представени дистанционно, което не попречи на проявения интерес и проведените дискусии. Сред основните теми бяха: нови методи и алгоритми за решаване на дробни диференциални уравнения; паралелни алгоритми, високопроизводителни пресмятания и средства за анализ на големи данни; приложения в науката и инженерната практика.

Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с рекламни материали и презентация. Изнесени бяха също така доклади, в които бяха представени научни резултати получени в Центъра.