Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото, София, 21-22 ноември 2022

Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото, София, 21-22 ноември 2022

Конференцията „Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото“, 21-22 ноември 2022, е, форум на специалистите в областта на високопроизводителните пресмятания и приложения в България. Освен резултатите от 2-годишната работа по проект „Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC JU” финансиран от програма Хоризонт2020 и съфинансиран от МОН – България, на конференцията ще бъдат представени нови значими резултати на българските изследователи с използване на високопроизводителна инфраструктура, и иновативни приложения в полза на обществото. Предвиждат се задълбочени дискусии, както в областта на високопроизводителните пресмятания, така и обсъждане на сътрудничество с други сродни инициативи. Конференцията ще се проведе в хотел Експо, София.

Повече информация за събитието тук.

Регистрация за събитието тук.