Форум: HPC/HPDA/AI услуги за бизнеса в България

Форум: HPC/HPDA/AI услуги за бизнеса в България

На 24.11.2022 година в конферентната зала на хотел Вега, София, се проведе „Форум: HPC/HPDA/AI услуги за бизнеса в България“, организиран от УНСС, партньор в Националния център за компетентност, изграждан по проект EuroCC. Професор Камелия Стефанова откри мероприятието и запозна участниците с основните цели и получените резултати по проекта EuroCC. Форумът беше разделен на две части. В първата част се проведе кръгла маса „Трансфер на технологии и развитие на бизнеса“, чиято цел е да се представят възможности за гъвкавост и адаптивност на HPC/HPDA/AI технологии към специфичните нужди на клиента / потребителите/ от индустрията. HPC/HPDA/AI услуги за бизнеса в България бяха акцент във втората част на форума.

Програмата може да намерите на  тук.