Онлайн курс MeluXina: Introduction to OpenMP Programming, организиран от НЦК Люксембург, 31 май, 11:00-17:00 CEST, онлайн

Онлайн курс MeluXina: Introduction to OpenMP Programming, организиран от НЦК Люксембург, 31 май, 11:00-17:00 CEST, онлайн

Националният суперкомпютърен център за компетентост на Люксембург е домакин на полудневен онлайн курс за въведение в OpenMP паралелното програмиране (за многоядрена споделена памет). Първата част е повече теоретична, а втората ще се фокусира върху практическите предизвикателства чрез упражнения на суперкомпютъра MeluXina.

Курсът е предназначен за настоящи или бъдещи потребители на големи хибридни CPU/GPU клъстери и суперкомпютри, които биха могли да разработят или паралелизират своите научни изчислителни приложения, използвайки многоядрени процесори.

За повече информация и регистрация, моля посетете уебсайта на курса.