Онлайн семинари през юни, организирани от НЦК Холандия

Онлайн семинари през юни, организирани от НЦК Холандия

През месец юни 2023г, Националният център за компетентност по високопроизводителни пресмятания на Холандия организира серия от безплатни онлайн обучителни семинари, отворени за участници от цяла Европа:

Basic Parallel Programming with MPI and OpenMP

08-09 юни, 9:30-17:30 CEST цял ден, онлайн

Kурсът е базов и се фокусира върху въведение в паралелното програмиране, като се използват най-широко използваните подходи: Message Passing Interface (MPI) и Open Multi-Processing (OpenMP).

Участниците ще научат за предимствата (и ограниченията) на паралелното програмиране, а след това ще изследват възможностите, които паралелизмът на задачите и данните предлага за разработване на многоядрени и многовъзлови програми. Всяка сесия включва практически упражнения за улесняване на разбирането на различните концепции. Участниците следва да са запознати с програмирането на C или Fortran и през двата дни на курса ще могат да започнат разработването на свое собствено паралелно приложение.

Необходими умения за участие: Базово владеене на поне един от езиците C, Fortran или Python и базови умения за работа с Linux

Линк към курса и регистрация

MPI and OpenMP in Scientific Software Development

12-14 юни, 9:30-17:30 CEST цял ден, онлайн

Курсът е за напреднали в MPI/OpenMP и описва различни ежедневни предизвикателства, с които разработчиците на паралелен код трябва да се сблъскват в ежедневната си работа като предоставя работещи решения за тях. Тук участниците ще научат как да се справят с паралелното профилиране и ще усвоят тънкостите, които помагат кода им да има възможно най-добрата производителност, точно като техниките за разделяне на областта на подобласти (domain decomposition technique) и паралелния вход/изход (parallel i/o). Всички сесии включват практически упражнения за по-добро разбиране на различните концепции. Освен това участниците ще добият известна представа за полезни паралелни библиотеки и процедури за разработване на научен код.

Линк към курса и регистрация

Energy Efficiency Computing

15 юни: 11:00 – 17:00 CEST; 16 юни 9:30 – 17:00 CEST, хибридно (онлайн/наживо)

Програмата на курса обхваща инструменти и технологии, които позволяват на потребител/разработчик на софтуер да разбере своето потребление на енергия чрез енергийен анализ на софтуера, който се внедрява в системата.

Курсът ще даде на участниците пълен преглед на това как да оптимизират използването на изчислителните системи и разработването на приложения с цел енергийна ефективност, вместо да се фокусират върху производителността или използването на паметта. Участниците ще се научат как да кодират и да работят с приложения по един по-„зелен“ и устойчив начин.

Линк към курса и регистрация