Уъркшоп „Нови възможности за сътрудничество в областта на високопроизводителните пресмятания с Центъра за цифрови иновации в Хартри, Великобритания“, 13 юни 2023, ИИКТ-БАН

Уъркшоп „Нови възможности за сътрудничество в областта на високопроизводителните пресмятания с Центъра за цифрови иновации в Хартри, Великобритания“, 13 юни 2023, ИИКТ-БАН

Уъркшопът ще се проведе на 13 юни (вторник) в сградата на ИИКТ-БАН, зала 228, бл. 2, от 14:00 до 16:00 ч. Програмата включва:

  • Проф. В. Александров, „Националeн център за цифрови иновации в Хартри, Великобритания: новости и възможности за сътрудничество“
  • Проф. Е. Атанасов, „Център за високопроизводителни пресмятания в ИИКТ-БАН: статус и перспективи“
  • Дискусия „Възможности за сътрудничество“ (Модератор: проф. А. Караиванова)

Този уъркшоп е четвъртото събитие от серията на съвместни информационни събития в областта на високопроизводителните пресмятания, стартирала през лятото на 2022 г.