ТЕМА:ВЪВЕДЕНИЕ В ПАРАЛЕЛНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ

 Лектор: Професор д-р Тодор Василев Гюров ИИКТ-БАН, ул. "Акад. Г.Бончев", бл. 25A, София 1113 Тел. 02 979 63 43 E-mail: todor.gurov@iict.bas.bg Хорариум: 30 учебни часа Анотация: Курсът има за цел да…

Коментарите са изключени за ТЕМА:ВЪВЕДЕНИЕ В ПАРАЛЕЛНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ

ТЕМА:РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРЕСМЯТАНИЯ

Лектор: Проф. д-р Емануил Йорданов Атанасов Тел. 02 979 6793 E-mail: emanouil.atanassov@iict.bas.bg Хорариум: 30 учебни часа Анотация: Курсът цели да запознае участниците с различни методи и подходи за извършване на разпределени…

Коментарите са изключени за ТЕМА:РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРЕСМЯТАНИЯ

TEMA:МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕВРОБИОЛОГИЯТА

Лектор: Проф. д-р Петя Копринкова-Христова Тел. 02 979 6622, 0887330498 E-mail: petia.koprinkova@iict.bas.bg, pkoprinkova@yahoo.com Хорариум: 30 учебни часа Анотация и цели на курса: Курсът представлява въведение в методите за математическо моделиране…

Коментарите са изключени за TEMA:МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕВРОБИОЛОГИЯТА