Национален център за компетентност България

Целта на проектите EuroCC е да създадат мрежа от европейски Национални центрове за компетентност (НЦК) в областта на високопроизводителните пресмятания (HPC), анализа на големи данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI) във всички страни, които са част от инициативата. Те координират дейностите в изброените области на национално ниво и служат като точка за контакт за потребители от индустрията, науката и широката общественост. Проектите EuroCC и EuroCC2 се финансират 50% от ЕС чрез Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии - EuroHPC и 50% от национални програми за финансиране в страните партньори.

Кой участва?

В дейностите на EuroCC към момента участват 32 страни-членки и асоциирани държави, които се координират от Високопроизводителния изчислителен център в Щутгарт (Höchstleistungs¬rechenzentrum Stuttgart - HLRS). Проектите ще издигнат участващите страни до общо високо ниво във високопроизводителните пресмятания (HPC), анализа на големи данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI). За тази цел първата фаза на EuroCC вече изгради национални центрове за компетентност (НЦК) с висококвалифицирани екипи в участващите държави, които извършиха проучване и документиране на основните дейности и компетенции в съответните страни. Втората фаза на проекта има за цел да направи високопроизводителните технологии още по-достъпни за различни потребители от науката, индустрията, публичната администрация и обществото като цяло.

Новини