Проект EuroCC и EuroCC2

Пускане на видеото

Име на проекта: National Competence Centres in the framework of EuroHPC.

Национални центрове за компетентност в рамките на EuroHPC

Акроним: EuroCC

проект

eurocc

eurocc2

Продължителност

1.09.2020-31.08.2022

1.01.2023-31.12.2025

Финансиране

Horizon 2020, EuroHPCJU

Digital Europe, EuroHPC JU

Споразумение за

безвъзмездна помощ

951732

101101903

Водеща организация

и контактно лице

Höchstleistungs¬rechenzentrum Stuttgart

Dr. Bastian Koller, pcmo@hlrs.de

Höchstleistungs¬rechenzentrum Stuttgart

Dr.Bastian Koller, pcmo@hlrs.de

Целта на проектите EuroCC е да създадат мрежа от европейски Национални центрове за компетентност (НЦК) в областта на високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроиводителния анализ на големи данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI) във всички страни, които са част от инициативата. Те координират дейностите в изброените области на национално ниво и служат като точка за контакт за потребители от индустрията, науката и широката общественост.

Задачата пред EuroCC 2 е да разшири мрежата от национални центрове за компетентност (НЦК) по най-ефективния начин, като същевременно продължава  да работи за преодоляване на разликите в степента на внедряване на високопроизводителните технологии в Европа, за което вече е отбелязано подобрение. В допълнение към управлението на напредъка в развитието на НЦК, една от задачите на EuroCC2 е да подкрепи националните центрове при създаването на индивидуалните им оперативни рамки, като същевременно им дава възможност да се възползват максимално от опита и експертизата, които са налични на национално и европейско ниво. EuroCC 2 работи в тясно сътрудничество с CASTIEL 2 и в тази фаза на проекта включва и европейските центрове за върхови постижения (CoEs).