Задълбочаване на сътрудничеството с публичния сектор

Задълбочаване на сътрудничеството с публичния сектор

  • Post category:Блог

На 25 януари 2024  в Дома на ловеца в София се проведе кръгла маса на тема „Каква е истината за състоянието на кафявата мечка (Ursus arctos L.) в България.

Тенденции, проблеми и възможни решения”, организирана от Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България.

В събитието се включиха представители на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция на горите, Изпълнителната агенция по околна среда, учени от Българската академия на науките и университетите,  държавните горски предприятия, ловни и горски стопанства, природните паркове, множество неправителствени организации, ловни дружини и сдружения.

По време на кръглата маса проф. Тодор Гюров от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН) – водещ партньор в Националния център за компетентност в България (НЦК България) изнесе доклад на тема „Софтуер за статистическо изследване на популацията на кафявата мечка“. Чрез този доклад той представи резултатите от сътрудничеството с Изпълнителната агенция по околна среда при управление на популацията на кафявата мечка в България и подчерта необходимостта от използването на HPC и HPDA технологиите при решаване на проблеми възникващи в дейностите на правителствените организации.

Повече информация за проведения форум може да намерите тук.